Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

An application of the GARCH-t model on Central European stock returns

Journal Article

Vošvrda Miloslav, Žikeš Filip


serial: Prague Economic Papers vol.12, 1 (2004), p. 26-39

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): 287/2003/A-EK/FSV, GA UK, GA402/01/0034, GA ČR, GA402/04/1294, GA ČR

keywords: conditional heteroskedasticity, GARCH, leptokurtosis

abstract (eng):

The purpose of this paper is investigate the time-series and distributional properties of Central European stock returns. We employ the BDS test to assess the ability of the estimated GARCH-t model to capture all nonlinearities in stock returns. Our empirical findings reveal that the Czech and Hungarian stock market indices are predictable from the time series of historical prices, whereas that of Poland is not.

abstract (cze):

Cílem článku je analýza časových řad a jejich distribučních vlastností na burzách Střední Evropy. Pro analýzu se používá BDS testu k ověření možnosti užít GARCH-t modelu. Bylo ověřeno, že kapitálový trh v České republice a Maďarsku je predikovatelný, zatímco kapitálový trh v Polsku takový není

Cosati: 05D

RIV: AH

bocek: 2012-12-21 16:10