Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Probabilistic mixture control with multimodal target

Conference Paper (international conference)

Guy Tatiana Valentine, Böhm Josef, Kárný Miroslav


serial: Multiple Participant Decision Making, p. 89-98

action: Workshop on Computer-Intensive Methods in Control and Data Processing 2004, (Prague, CZ, 12.05.2004-14.05.2004)

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): GA102/02/0204, GA ČR, GP102/03/P010, GA ČR, GA102/03/0049, GA ČR

keywords: fully probabilistic design, probabilistic mixture modelling, multiobjective optimal control

abstract (eng):

Fully probabilistic control combined with probabilistic mixture modelling has created a base for efficient solution of the multiobjective control problem. Paper formulates the problem in appropriate terms and proposes general solution of the multicriterial design with both system model and target represented by finite probabilistic mixtures. A complete feasible algorithmic solution for mixtures with components formed by normal auto-regression models with external variable is provided.

abstract (cze):

Plně opravděpodobnostní návrh použitý s modelováním pomocí pravděpodobnostních směsí vytváří teoretickou a algoritmickou základnu pro řešení problémů řízení s více cíli. Článek formalizuje tento problém a podává obecné řešení návrhu řízení s více cíli v případě, že model řízeného systému i cíl jsou popsány konečnými pravděpodobnostními směsemi. Je popsáno úplné algoritmické řešení pro prakticky široce použitelný případ, že složky směsi jsou tvořeny řízenými autoregresními modely

Cosati: 09J, 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10