Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Model-based control versus classical control for parallel robots

Conference Paper (international conference)

Belda Květoslav


serial: Multiple Participant Decision Making. CMP'04, p. 1-9 , Eds: Andrýsek J., Kárný M., Kracík J.

action: Computer-Intensive Methods in Control and Data Processing. CMP'04: Towards Electronic Democracy, (Praha, CZ, 12.05.2004-14.05.2004)

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): GA101/03/0620, GA ČR

keywords: model based control, classical PSD control, global and local levels of control

preview: Download

abstract (eng):

Earthly civilization is a complex system based on amount of different relationships. Always, there are some actions that cause some reactions. It happens on different levels. In general, a system can be analyzed from outside as one object with homogeneous properties - global level. The opposite way is analysis from inside - local level. This paper outlines the ideas and solutions obtained during design of the control for specific parallel robots. It is demonstrated by comparative simulation od PSD and GPC.

abstract (cze):

Lidská civilizace je komplexní systém založený na množství rozličných vztazích. Vždy se vyskytují nějaké akce, které způsobí nějaké reakce. To děje na rozličných úrovních. Systém může být obecně analyzován z vnějšku jako objekt s homogenními vlastnostmi - globální úroveň. Opačnou cestou je analýza z vnitřku - lokální úroveň. Článek nastiňuje ideje a řešení získané během návrhu řízení pro určité konkrétní paralelní roboty. Vše je demostrováno srovnávací simulací PSD a GPC

Cosati: 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10