Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Projective moment invariants

Journal Article

Suk Tomáš, Flusser Jan


serial: IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence vol.26, 10 (2004), p. 1364-1367

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): GA201/03/0675, GA ČR

keywords: projective transform, moment invariants, object recognition

preview: Download

abstract (eng):

The paper is devoted to the moment invariants with respect to projective transform. We show that projective moment invariants exist in a form of infinite series containing moments with positive as well as negative indices.

abstract (cze):

Článek je věnován momentovým invariantům vzhledem k projektivní transformaci. Je v něm ukázáno, že projektivní momentové invarianty existují ve tvaru nekonečných řad obsahujících momenty jak s kladnými, tak se zápornými indexy

Cosati: 09K

RIV: JD

2012-12-21 16:10