Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Identification of tuberculosis bacteria based on shape and color

Journal Article

Forero M. G., Šroubek Filip, Cristóbal G.


serial: Real-Time Imaging vol.10, 4 (2004), p. 251-262

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): GA102/04/0155, GA ČR

keywords: tuberculosis, fluorescence microscopy, clustering

abstract (eng):

Tuberculosis and other mycobacteriosis are serious illnesses which control is based on early diagnosis. Image-processing techniques provide a tool for improving the manual screening of tuberculosis samples. A new autofocus algorithm and a new bacilli detection technique is presented with the aim to attain a high specificity rate and reduce the time consumed to analyze sputum samples. The technique is based on the combined use of invariant shape features together with a simple thresholding.

abstract (cze):

Šírení tuberkulózy je kontrolováno diagnózou v raném stádiu. Metody zpracování obrazu poskytují nástroje na zefektivnění manuálního snímkovaná tuberkulózních vzorků. Je uveden nový způsob identifikace snímku s maximálním zaostřením a následné detekce vlastních bakterií. Matoda je založena na kombinaci tvarových příznaků s prahováním

Cosati: 09K, 06M

RIV: BD

2012-12-21 16:10