Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Controller design for constrained stochastic systems

Conference Paper (international conference)

Novák Miroslav, Pavelková Lenka, Böhm Josef


serial: Proceedings of the 6th International Scientific - Technical Conference. Process Control 2004, p. 1-16 , Eds: Krejčí S., Taufer I.

action: Process Control 2004 - ŘÍP 2004 /6./, (Kouty nad Desnou, CZ, 08.06.2004-11.06.2004)

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): GA102/02/0204, GA ČR, IBS1075351, GA AV ČR

keywords: controller design, optimization, adaptive controller

abstract (eng):

A bridge between academitians providing theoretical solution of control problems and operators in real processing is needed - a translation from the theoretical language to the practical one and back. Such a tool is beeing created - a Matlab toolbox DESIGNER making automated off-line design of adaptive controller.

abstract (cze):

"Akademická" řešení návrhu regulátorů a podpory pro operátorů procesů vyžadují obvykle přítomnost experta na převod technických požadavků do jazyka formálního a algoritmického řešení. To je značně omezuje praktickou využitelnost i velmi pokročilých řešení. Proto byl pro návrh široce využitelných adaptivních regulátorů vytvořen toolbox DESIGNER v systému MATLAB, který takový automatizovaný převod zahrnuje jako nedílnou součást celkového návrhu

Cosati: 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10