Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Adaptive predictive LQ control with constraints

Conference Paper (international conference)

Böhm Josef


serial: Proceedings of the 6th International Scientific - Technical Conference. Process Control 2004, p. 1-12 , Eds: Krejčí S., Taufer I.

action: Process Control 2004 - ŘÍP 2004 /6./, (Kouty nad Desnou, CZ, 08.06.2004-11.06.2004)

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): GA102/02/0204, GA ČR

keywords: adaptive control, predictive control, LQ control

abstract (eng):

Controller design for real systems must consider levels of signals in the system. This contrasts with the most design techniques that are based on linearity assumption. The Model predictive control (MPC) is a technique able to consider desired levels of signals. Paper deals with the situation in LQ controller design. It is shown that the latest results in MPC control can be also considered as an LQ approach.

abstract (cze):

Návrh regulátoru pro reálný systém musí brát v úvahu úrovně signálů v obvodu. To je v rozporu s většinou metod návrhu regulátoru, které jsou založeny na předpokladu linearity. Prediktivní řízení využívající model procesu (MPC) je technika schopná tyto úrovně signálů respektovat. Článek se zabývá případem návrhu LQ regulátoru. Ukazuje, že poslední výsledky vývoje MPC regulátorů se dají rovněž interpretovat jako LQ přístup s omezením

Cosati: 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10