Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Various utilization of predictive control in parallel machine tools

Conference Paper (international conference)

Belda Květoslav


serial: Proceedings of the 5th International PhD Workshop on Systems and Control - a Young Generation Viewpoint, p. 11-16

action: International PhD Workshop on Systems and Control /5./, (Balatonfüred, HU, 08.09.2004-11.09.2004)

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): 0406413, IGS CTU, GA101/03/0620, GA ČR

keywords: predictive control, square-root optimization, quadratically-optimal trajectories

preview: Download

abstract (eng):

Nowadays, the future development of industrial robots machine tools requires change and improvement in their control. It means replacement of traditional control (e.g. NC systems, PID/PSD structures). General approaches provide control of the tool drives as separate units only, but not solve the control from view of the whole machine system. This contribution introduces various utilization (not only control tasks) of model-based predictive control: steady state error solution, trajectory planning etc.

abstract (cze):

V současné době budoucí vývoj průmyslových robotů vyžaduje změnu a zlepšování v jejich řízení. To znamená náhradu tradičního řízení (např. NC sytémů, PID/PSD struktur). Obecné přístupy zajišťují řízení pohonů strojů jen jako samostatných jednotek, ale neřeší řízení z pohledu celého systému stroje. Tento příspěvek představuje rozličné použítí (nejen úlohy řízení) modelově orientovaného prediktivního řízení: řešení trvalé regulční odchylky, plánování trajektorií atd

Cosati: 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10