Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Model switching in multiple-model LQ controller

Conference Paper (international conference)

Böhm Josef


serial: Proceedings of the 2nd IFAC Symposium on System, Structure and Control, p. 1-6

action: IFAC Symposium on System, Structure and Control /2./, (Oaxaca, MX, 08.12.2004-10.12.2004)

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): GA102/02/0204, GA ČR

keywords: multiple-model control, adaptive control, LQ control

abstract (eng):

Multiple model representation is used here to represent given system. The LQ controller is designed respecting the whole set of models. Such controller is conservative. Better control behaviour can be obtained when the probability of particular model is provided. Probabilities of models in the set are estimated on-line. The approach is demonstrated on the control of a nonlinear plant.

abstract (cze):

Předpokládá se, že uvažovaný reálný systém je popsán množinou modelů. LQ regulátor je navržen tak, aby respektoval všechny modely v množině. Takový návrh je konzervativní. Lepší vlastnosti regulátoru se dají dosáhnout v případě, že pracujeme i s pravděpodobností jednotlivých modelů, která je v průběhu řízení průběžně odhadována. Přístup je demonstrován na případě nelineární soustavy

Cosati: 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10