Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Predictive Control with Approximately Given Reference Signal

Conference Paper (Czech conference)

Belda Květoslav


serial: Proc. the 8th Int. Sci.-Tech. Conf. Process Control 2008, p. 1-8 , Eds: Dušek František

action: Process Control 2008, (Kouty nad Desnou, CZ, 09.06.2008-12.06.2008)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GP102/06/P275, GA ČR

keywords: Predictive state-space control, range-space control, approximate reference signal

preview: Download

abstract (eng):

This paper deals with two specific modifications of predictive control, which cope with approximately given reference signal. The both modifications consist in different definition of requirements (reference signals) for a system behavior. The first modification takes into account only permitted ranges (limits) of required reference signal. The second modification considers only initial and final system state (position) and system outputs can occur within whole system workspace (domain). In such cases, the real desired reference signal is not strictly given, but it follows from control design. Described modifications can solve e.g. manipulation tasks or stabilization of an output signal in some permitted range. The explanation of the both modifications is documented by several examples.

abstract (cze):

Článek pojednává o dvou specifických modifikacích prediktivního řízení, jež se vyrovnávají s přibližně zadaným referenčním signálem. Obě modifikace spočívají v odlišném definování požadavků (referenčních signálů) na chování systému. První modifikace uvažuje pouze povolené rozsahy (limity) požadovaného referenčního signálu. Druhá modifikace uvažuje pouze počáteční a koncový stav systému (polohy) a výstupy systému mohou nabývat hodnot z celého pracovního prostoru (oboru). V takovýchto případech není požadovaný referenční signál striktně zadán, ale vyplývá z návrhu řízení. Popisované modifikace mohou řešit např. manipulační operace nebo stabilizaci výstupního signálu v nějakém povoleném rozsahu. Výklad obou modifikací je dokumentován několika příklady.

RIV: BC

2012-12-21 16:10