Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

On the coderivative of normal cone mappings to inequality systems

Research Report

Henrion R., Outrata Jiří, Surowiec T.


publisher: WIAS, (Berlín 2008)

edition: Research Report 1321

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): IAA1030405, GA AV ČR

keywords: Mordukhovich coderivative, normal cone mapping, calmness

abstract (eng):

The paper deals with coderivative formulae for normal cone mappings to smooth inequality systems. A series of examples illustrates the use and comparison of the presented formulae.

abstract (cze):

Práce pojednává o různých formulích pro výpočet koderivace zobrazení daného normálovým kuželem k systému hladkých nerovností. Řada príkladů ilustruje použití a vzájemné srovnání prezentovaných formulí.

RIV: BA

2012-12-21 16:10