Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Wavelets and Sentiment in the Heterogeneous Agents Model

Journal Article

Vácha Lukáš, Vošvrda Miloslav


serial: Bulletin of the Czech Econometric Society vol.15, 25 (2008), p. 41-56

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GP402/08/P207, GA ČR, GA402/07/1113, GA ČR, GA402/06/0990, GA ČR

keywords: heterogeneous agents model, market sentiment, Hurst exponent, wavelets

preview: Download

abstract (eng):

The heterogeneous agents approach challenges the traditional representative rational agent framework. Heterogeneity in expectations can lead to market instability and complicated price dynamics. We use wavelets for frequency detection in price time series analysis.

abstract (cze):

Model heterogenních agentů mění tradiční paradigma racionálních agentů. Heterogenita v očekávání vede k tržní nestabilitě a komplikované tržní dynamice. Užíváme vlnkovou analýzu pro detekci frekvencí v časových řadách cenových indexů.

RIV: AH

bocek: 2012-12-21 16:10