Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Symmetrical Factorization of 2-D Polynomials Respecting Causality

Thesis

Zezula Pavel


publisher: ČVUT v Praze, (Praha 2008)

research: CEZ:AV0Z10750506

keywords: 2-D polynomials, factorization, causality

abstract (eng):

The purpose of this work is to generalize the well-known mathematical and numerical procedure for linear-quadratic optimization respecting causality, the algebraical approach, from the case of 1-D systems to 2-D. Both the mathematical theory and the control theory applications are presented. The work aims to contribute both to the theory and to the application

abstract (cze):

Dílo obsahuje zobecnění dobře známé matematické a numerické metody pro lineárně kvadratickou optimalizaci s ohledem na kauzalitu polynomiálním přístupem. Zobecnění z 1-D na 2-D.

RIV: BC

bocek: 2012-12-21 16:10