Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

On two notions of independence in evidence theory

Conference Paper (international conference)

Vejnarová Jiřina


serial: Proceedings of 11th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty, p. 69-74 , Eds: Itoh Takeshi, Shirouha Akiyoshi

action: Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision-Making under Uncertainty /11./, (Sendai, JP, 15.09.2008-17.09.2008)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): IAA100750603, GA AV ČR, GA201/08/0539, GA ČR, 2C06019, GA MŠk

keywords: Evidence theory, random sets independence, strong independence

preview: Download

abstract (eng):

We study two notions of independence in evidence theory: random set ndependence and strong independence. We show their relation for special models (Bayesian basic assignments and consonant bodies of evidence) a well as in general case.

abstract (cze):

Studovali jsem dva pojmy nezávislosti v teorii evidence: nezávislost náhodných množin a silnou nezávislost. Ukázali jsme jejich vztah ve speciálních modelech (bayesovská základní přiřazení a konsonantní jádra evidence) stejně jako v obecném případě.

RIV: BA

2012-12-21 16:10