Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Smart Agents and Sentiment in the Heterogeneous Agent Model

Journal Article

Vácha Lukáš, Baruník Jozef, Vošvrda Miloslav


serial: Prague Economic Papers vol.18, 3 (2009), p. 209-219

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): LC06075, GA MŠk, GP402/08/P207, GA ČR, GA402/09/0965, GA ČR

keywords: heterogeneous agent model, market structure, smart traders, Hurst exponent

preview: Download

abstract (eng):

In this paper we extend the original heterogeneous agent model by introducing smart traders and changes in agents' sentiment. The main result of the simulations is that the probability distribution functions of the price deviations change significantly when smart traders are added to the model, and they also change significintly when changes in sentiment are introduced.

abstract (cze):

V článku je rozšířen původní model heterogenních agentů zavedením pohotových obchodníků a změn sentimentu agentů. Hlavní výsledek simulací je nalezení pravděpodobnostního rozdělení funkcí cen odchylek významných změn, v případě že pohotoví agenti vstoupí do modelu a současně jsou uvažovány významné změny jejich sentimentu.

RIV: AH

bocek: 2012-12-21 16:10