Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

On conditional independence in evidence theory

Conference Paper (international conference)

Vejnarová Jiřina


serial: Proceedings of 6th International Symposium on Imprecise Probability: Theories and Applications ISIPTA'09, p. 431-440 , Eds: Augustin Thomas, Coolen Frank A.P., Moral Serafin, Troffaes Matthias C.M.

action: 6th International Symposium on Imprecise Probability: Theories and Applications ISIPTA'09, (Durham, GB, 14.07.2009-18.07.2009)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 2C06019, GA MŠk, IAA100750603, GA AV ČR, GA201/09/1891, GA ČR

keywords: Evidence theory, Random sets independence, Conditional independence,, Conditional noninteractivity

preview: Download

abstract (eng):

The goal of this paper is to introduce a new concept of conditional independence in evidence theory, to prove its formal properties, and to show in what sense it is superior to the concept introduced previously by other authors.

abstract (cze):

Cílem tohoto článku je představit nový koncept podmíněné závyslosti v evidenční teorii, dokazujíce její formální náležitosti, a ukazuje v čem je nadřazený konceptům představeným jinými autory.

RIV: BA

2012-12-21 16:10