Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Probabilistically Tuned LQ Control for Mechatronic Applications

Journal Article

Belda Květoslav


serial: AT&P Journal plus vol.9, 2 (2009), p. 19-24

research: CEZ:AV0Z10750506

keywords: adaptive control, state-space realization, mechatronic applications

preview: Download

abstract (eng):

Mechatronic applications are integral part of production machines and industrial robots. The key task is a design of their suitable control, which should ensure safe control actions in spite of sudden changes of working conditions. The paper presents specific probabilistic interpretation of well-known Linear Quadratic control.This interpretation employs complex information on system behavior and gives physical meaning for fine-tuning of control parameters. The principles of fully probabilistic design with emphasis on on-line tuning are demonstrated on physical model of gearbox mechatronic system representing flexible mechanism occurring in rolling machines.

abstract (cze):

Mechatronické aplikace jsou integralní částí výrobních strojů a průmyslových robotů. Klíčovou otázkou je návrh jejich vhodného řízení, které by mělo zajistit bezpečné akční zásahy i přes náhlé změny pracovních podmínek. Článek prezentuje specifickou pravděpodobnostní interpretaci lineárně kvadratického řízení. Tato interpretace pracuje s ucelenou informací na chování systému a dává fyzikální význam pro dolaďování řídicích parametrů. Principy plně pravděpodobnostního návrhu s důrazem na průběžné laďení jsou demonstrovány na fyzikálním modelu převodového mechatronického systému ve válcovacích strojích.

RIV: BC

2012-12-21 16:10