Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Probabilistic Design and Tuning of LQ Control

Journal Article

Belda Květoslav


serial: Archives of Control Sciences vol.19, 4 (2009), p. 355-368

research: CEZ:AV0Z10750506

keywords: adaptive control, closed-loop control, dynamic programming, state-space realization, tuneable filters

preview: Download

abstract (eng):

Important point of each control design is a selection of suitable weight parameters, that balance various control aims assigned by user. This paper proposes the new way to set control parameters automatically by evaluation of system response in comparison with system model. Considering stochastic nature of real-life applications, fully probabilistic design is used. It employs complex information on controlled system behavior by means of probabilistic description.

abstract (cze):

Důležitým krokem každého návrhu řízení je nastavení vhodných váhových parametrů, které vyrovnávají různé cíle řízení předepsané uživatelem. Článek představuje nový způsob samočinného nastavování parametrů pomocí vyhodnocování shody odezvy systému s modelem systému. S uvážením stochastického charakteru přirozeného pro reálné aplikace se zde využívají výhody plně pravděpodobnostního návrhu. Zmíněný návrh pracuje s ucelenou informací o chování řízeného systému prostřednictvím pravděpodobnostního popisu.

RIV: BC

2012-12-21 16:10