Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

There are combinations and compositions in Dempster-Shafer theory of evidence

Conference Paper (international conference)

Jiroušek Radim, Vejnarová Jiřina


serial: Proceedings of the 8th Workshop on Uncertainty Processing, p. 100-111 , Eds: Kroupa Tomáš, Vejnarová Jiřina

action: 8th Workshop on Uncertainty Processing, (Liblice, CZ, 19.09.2009-23.09.2009)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA201/09/1891, GA ČR, ICC/08/E010 Eurocores LogICCC, GA ČR

keywords: Dempster-Shafer theory, Dempster´s rule of combination, conditional independence

preview: Download

abstract (eng):

Dempster´s rule of combination is compared with the so called operator of composition, which is in theory of compositional models used for multidimensional model construction. Second part of the paper is devoted to a new way of definition of the notion of conditional independence withing the studied theoretical framework.

abstract (cze):

V publikaci je známé Dempsterovo kombinační pravidlo porovnáváno s tzv. operátorem skládání, který je v teorii kompozicionáních modelů používán pro konstrukci mnohodimensionálních modelů. V závěru je v práci navržen nový způsob definice pojmu podmíněné nezávislosti pro Dempster-Shaferovu teorii evidence.

RIV: IN

2012-12-21 16:10