Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Data a znalosti v biomedicíně a zdravotnictví

Monography

Zvárová Jana, Lhotská L., Přibík Vladimír, Adášková Jana, Brechlerová Dagmar, Hanzlíček Petr, Huptych M., Kopecký M., Papíková Vendula, Potůček J., Přečková Petra, Říha Antonín, Svátek Vojtěch, Šárek Milan, Zitová Barbara, Zvára Jr. Karel


publisher: Karolinum, (Praha 2010)

edition:

research: CEZ:AV0Z10300504

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1M06014, GA MŠk, 1M0572, GA MŠk, FT-TA5/135, GA MPO

keywords: lékařská informatika, zdravotnická informatika, biomedicína

preview: Download

abstract (cze):

Čtvrtý díl edice Biomedicínská informatika je věnován různým typům dat a znalostí, s nimiž se můžeme v biomedicínské oblasti setkat, a to v širokém tematickém záběru od zpracování signálů a obrazů v medicíně přes databázové a informační systémy až po telemedicínské aplikace či modelování biologických systémů. Publikace je určena nejen studentům a učitelům na vysokých školách, ale i výzkumným pracovníkům v biomedicíně, lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům.

abstract (eng):

The fourth part of the edition Biomedical Informatics is devoted to different types of data and knowledge that we can meet in the field of biomedicine in a wide area of signal processing, medical images, databases and information systems, telemedicine and modelling of biological systems. The book is focused not only on teachers and students at universities but also on research workers in biomedicine, physicians and other health personnel.

RIV: IN

2012-12-21 16:10