Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Inovace v řízení procesů pro Petri sítě

Journal Article

Papík Martin, Moravec J.


serial: Produktivita a Inovácie vol.3, 3 (2011), p. 35-36

research: CEZ:AV0Z10750506

keywords: manufacturing process, Petri nets, implementation

abstract (cze):

Úkolem návrhu každého systému je zajistit požadované chování v něm probíhajících procesů. Přičemž očekávané chování nebude porušovat omezující podmínky, získané ze specifikace (zadání). Jiné než požadované stavy tedy nesmí nastat. Toto požadované chování lze vynutit dodatečnou implementací tzv. supervizoru, který může být k existujícímu návrhu dodán jako organizační opatření, programový kód nebo hardware. Článek se zejména věnuje nástrojům, které slouží pro návrhy supervizorů. Konkrétně jde o matematický aparát založený na teorii grafů, speciálně Petriho sítí. Supervizor se bude skládat z míst, které budou napojeny na přechody procesní Petriho sítě. Návrh je založen na algebraickém řešení maticových rovnic.

abstract (eng):

The role of each system design is to obtain the required behavior of manufacturing process, which doesn’t violate constraints, derived from the specification (input) and other than the known conditions cannot therefore arise. This required behavior enforce the implementation of additional implementation so-called supervisor, which can be placed to an existing design as organizational measures, software code or hardware. We use mathematical apparatus of Petri nets.

RIV: JP

2012-12-21 16:10