Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Použití programového souboru Mixtools pro identifikaci a simulaci systémů s různou periodou vzorkování v prostředí Matlab / Octave

Research Report

Böhm Josef


publisher: ÚTIA AV ČR v.v.i, ( Praha 2011)

edition: Research Report 2314

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): FR-TI3/429, GA MPO

keywords: identification, simulation

abstract (cze):

Tato výzkumná zpráva se zabývá využitím programového souboru Mixtools pro identifikaci a simulaci systémů s různou periodou vzorkování v prostředí Matlabu / Octave.

abstract (eng):

This research report deals with the using program file named Mixtools for identification and simulation of systems with different sampling period in the environment of Matlab / Octave.

RIV: BC

2012-12-21 16:10