Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Ověřená technologie určování svislých průhybů betonových mostních konstrukcí pozemním interferometrickým radarem

Pilot plant, v. technol., variety, breed

Talich Milan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Böhm Ondřej, Havrlant Jan, Šolc Jakub


publisher: ( 2012)

project(s): FR-TI4/436, GA MPO

keywords: radar interferometry, deformation analysis, vertical deflections, geodesy

preview: Download

abstract (cze):

Byla vytvořena a ověřena technologie určování svislých průhybů betonových mostů měřením prováděným pozemním interferometickým radarem IBIS-S. Tato metoda umožňuje sledovat svislé průhyby betonových mostů ve více bodech současně. Sledované body je třeba osadit kovovými koutovými odražeči, neboť povrch betonového mostu má nízkou odrazivost radarového signálu. Svislé průhyby mostu lze snímat dynamicky s vysokou snímací frekvencí a dosáhnout přitom, jsou-li k měření vhodné podmínky, přesnosti až 0.01 mm v reálném čase.

abstract (eng):

Technology of determination of vertical deflections of concrete bridges was established and verified. The technology is based on interferometric measurements provided by terrestrial radar device IBIS-S. The method of radar interferometry enables monitoring of vertical deflections of concrete bridges at several points simultaneously. The points have to be signalized by metal corner reflectors because the surface of a concrete bridge has low reflectance of radar signal. Vertical deflections of bridges can be dynamically captured with high sampling frequency (200 Hz) and real-time accuracy up to 0.01 mm (in case of suitable circumstances).

RIV: DE

bocek: 2012-12-21 16:10