Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Palubní testovací asistenční jednotka

Prototype, methodology, f. module, software

Machan J., Nedoma P., Plíhal Jiří


publisher: ( 2013)

project(s): TA01030123, GA TA ČR

keywords: vehicle systems, testing unit, assistant systems

preview: Download

abstract (cze):

Řešení se týká technické realizace palubní asistenční jednotky pro podporu testování a vývoje systémů ekonomické a ekologické jízdy vozidla, na základě vyhodnocení dat z vozidlové sběrnice, znalosti GPS/GLONAS satelitní polohy vozidla, znalosti topologie pozemní komunikace, aktuálních dopravních a klimatických podmínek a porovnání aktuálního jízdního režimu s uloženými záznamy v databázi pořízenými za optimálních podmínek se zaškoleným řidičem. Jednotka je využitelná v mnoha průmyslových oblastech, zejména pak v oblasti vozidlových asistenčních systémů.

abstract (eng):

The solution is focused on technical implementation on-board assistant unit for support testing and development economic and ecologic driving features. Conceptual structure of the unit is based on data mining from vehicle bus, GPS/GLONAS location, road topology and comparison actual driving mode with data recorded within optimal driving conditions. The unit is applicable in many industrial areas, mainly in the field of vehicle assistant systems.

RIV: JA

2012-12-21 16:10