Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Ovládání po internetu, IP adresa

Journal Article

Papík Martin, Hodboď J.


serial: Topenářství instalace vol.2013, 1 (2013), p. 34-35

keywords: IP address, computer network, heating regulation

abstract (cze):

V oblasti ovládání nejrůznějších zařízení přes internet je velmi frekventovaný pojem statická nebo také pevná IP adresa. Adresa je základním předpokladem pro jakoukoliv regulaci, jakýkoliv dispečerský systém, pro počítač. Aby si mezi sebou po internetu mohly vyměňovat informace, řídicí pokyny atp.

abstract (eng):

In the area of ​​control of various devices through the internet is a very busy term static or a fixed IP address.

RIV: IN

2012-12-21 16:10