Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Kompaktní adaptivní regulátor obecné struktury

Conference Paper (international conference)

Böhm Josef, Kulhavý Rudolf


serial: Zborník přednášek z 8. celostátní konference ASRTP 88, p. 163-171

publisher: Komitét aplikované kybernetiky ČSVTS, (Žilina 1988)

action: ASRTP 88 /8./, (Tále - Nízké Tatry, CS, 30.05.1988-02.06.1988)

keywords: Regulátor, adaptivní, optimální

2012-12-21 16:10