Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Některé aspekty robustnosti adaptivních regulátorů

Conference Paper (international conference)

Böhm Josef


serial: ASRTP '90. Zborník prednášok z 9.celoštátnej konferencie, p. 19-27

publisher: ČSVTS pri Ústave racionalizácie priemyslu, (Žilina 1990)

action: ASRTP '90 /9./, (Tále, CS, 22.05.1990-24.05.1990)

keywords: Modelování, nepřesnosti, LQG syntéza

2012-12-21 16:10