Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Objektivizace zhodnocení úspěchu léčby exsudativní diabetické makulopatie

Journal Article

Rencová E., Novák J., Saic Stanislav, Kalinová M.


serial: Československá oftalmologie vol.48, 1 (1992), p. 37-41

2012-12-21 16:10