Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

LQ adaptivní regulátor v prostředí systémů reálného času

Conference Paper (international conference)

Böhm Josef


serial: Riadenie procesov. Zborník prednášok, p. 14-18

publisher: Chemickotechnologická fakulta STU, (Bratislava 1993)

action: Riadenie procesov /9./, (Tatranské Matliare, SQ, 01.06.1993-03.06.1993)

project(s): A275110, GA AV

2012-12-21 16:10