Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Programový systém pro počítačovou podporu návrhu adaptivního řízení

Conference Paper (international conference)

Böhm Josef, Halousková Alena


serial: Řízení procesů, p. 31-34

publisher: Univerzita Pardubice, (Pardubice 1994)

action: ŘÍP '94. Řízení procesů, (Horní Bečva, CZ, 30.05.1994-02.06.1994)

project(s): A275110, GA AV, 102/93/0228, GA ČR

2012-12-21 16:10