Institute of Information Theory and Automation

Publication details

Expertní znalosti a pravděpodobnostní rozhodování. Kandidátská disertační práce

Thesis

Vejnarová Jiřina


publisher: ÚTIA ČSAV, (Praha 1991)

Cosati: 09N

Responsible for information: admin
Last modification: 21.12.2012
Institute of Information Theory and Automation