Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Expertní znalosti a pravděpodobnostní rozhodování. Kandidátská disertační práce

Thesis

Vejnarová Jiřina


publisher: ÚTIA ČSAV, (Praha 1991)

Cosati: 09N

2012-12-21 16:10