Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Geografické informace pro všechny

Journal Article

Klimešová Dana


serial: Agricultural Economics = Zemědělská ekonomika vol.45, 12 (2000), p. 575-578

research: AV0Z1075907

abstract (cze):

Příspěvek dává do souvislosti možnosti využití geografických informačních systémů pro podporu rozhodování a modelování jevů a trendu na pozadí různých typů kontextové informace.

abstract (eng):

The contribution deals with geographical information systems from the point of their possibilities to map different types of context and use the results for the purposes of decision support and modelling.

Cosati: 09K

RIV: BD

2012-12-21 16:10