Institute of Information Theory and Automation

Publication details

Porovnání strukových návleček na základě teplotních stavů struků

Journal Article

Kunc P., Knížková I., Koubková M., Flusser Jan, Doležal O.


serial: Research in Agricultural Engineering vol.46, 3 (2000), p. 104-108

research: AV0Z1075907

project(s): GA523/99/1489, GA ČR

abstract (cze):

Cílem práce bylo termografickou metodou porovnat intenzitu traumatizace struků dojnic strukovými návlečkami dvou výrobců na základě změn povrchové teploty struků.

abstract (eng):

The objective of this study was to compare rubber liners from producer A and producer B by means of changes of surface teat temperature.

Cosati: 02E

RIV: GI

Responsible for information: admin
Last modification: 21.12.2012
Institute of Information Theory and Automation