Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Automatizace návrhu adaptivního regulátoru

Journal Article

Kárný Miroslav, Bůcha Jindřich, Böhm Josef, Khailova Natalia, Nedoma Petr


serial: Automatizace vol.46, 2 (2003), p. 84-89

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): IBS1075102, GA AV ČR

keywords: automation, adaptive control, control design

abstract (cze):

Článek se věnuje automatizaci návrhu adaptivních regulátorů založených na moderní teorii řízení. Tento návrh je založen na průběžném odhadování lineárních gaussovských modelů a následné optimalizaci kvadratického kriteria. Při návrhu se berou v úvahu cíle řízení, omezení zadaná uživatelem a apriorní informace. Výsledkem návrhu je plně nastavený adaptivní regulátor v naprogramovaný jazyku C.

abstract (eng):

The paper deals with automation of the design of adaptive regulators, based on modern control theory. It represents the original system DESIGNER which automatically designs adaptive regulators on the basic of current estimation of linear Gaussian models and the subsequent optimization of quadratic criterion (LQG). The automatic design takes into account aims of the control, restrictions imposed by the user and utilizes prior measurements on the controlled system as well as the expert knowledge at disposal.

Cosati: 09I

RIV: BB

2012-12-21 16:10