Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Multikriteriálna klasifikácia zdravotného stavu

Journal Article

Ocelíková E., Zolotová I., Klimešová Dana


serial: Lékař a technika. Biomedicinské inženýrství a informatika vol.33, 6 (2002), p. 187-191

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): KSK1019101, GA AV ČR

keywords: risk class, health status, multicriterial classification

abstract (sla):

Príspevok sa zaoberá multikriteriálnou klasifikáciou zdravotného stavu. Je zameraný na jeden zo štatistických klasifikačných postupov, ktorý na základe sledovaných príznakov charakterizujúcich zdravotný stav, určí závažnosť tohoto stavu a zaradí ho do jednej z rizikových tried.

abstract (eng):

The paper deals wits multicriterial classification of health status, identification of risk classes and it is focused on cardiovacular diseases and hepatitis affection.

Cosati: 09K

RIV: BB

2012-12-21 16:10