Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Rozpoznávání objektů na poškozených snímcích

Journal Article

Flusser Jan


serial: Softwarové noviny vol.14, 6 (2003), p. 79-81

research: CEZ:AV0Z1075907

project(s): KSK1019101, GA AV ČR

keywords: pattern recognition, invariant features, digital image

abstract (cze):

Automatické rozpoznávání objektů na snímcích poškozených šumem a rozmazáním.

abstract (eng):

Automatic object recognition on images corrupted by noise and blurring.

Cosati: 09K

RIV: JD

2012-12-21 16:10