Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Spatial data modelling and maximum entropy theory

Journal Article

Klimešová Dana, Ocelíková E.


serial: Agricultural Economics = Zemědělská ekonomika vol.51, 2 (2005), p. 80-83

research: CEZ:AV0Z10750506

keywords: spatial data classification, distribution function, error distribution

abstract (eng):

Spatial data modelling and consequential error estimation of the distribution functionare key points of spatial analysis. For many practical probblems, it is imposible to hypothesize distribution functions firstly and some distribution models, such as Gaussian distribution, may not suit to complicated distribution in practice. The paper shows the possibility of approach based on the maximum entropy theory that can optimally describe the spatial data distribution and gives the actual error estimation.

abstract (cze):

Prostorové modelování a následný odhad chyby distribuční funkce jsou klíčové problémy prostorové analýzy. Je obtížné vycházet z hypotézy o určitém typu distribučního modelu bez přihlédnutí ke složitosti a odchylkám rozložení v praktických úlohách. Článek se zabývá možností využití maximální entropie pro popis rozdělení a získání dobrého odhadu chyby.

Cosati: 09J

RIV: BD

2012-12-21 16:10