Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

A small-open-economy model and endogeous money stock

Journal Article

Kodera Jan, Sladký Karel, Vošvrda Miloslav


serial: Acta Oeconomica Pragensia vol.13, 1 (2005), p. 27-34

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GD402/03/H057, , GA402/03/1292, GA ČR, IAA7075202, GA AV ČR

keywords: non-linear dynamic model, money market dynamics, uncovered interest rate parity

abstract (eng):

The purpose of this paper is to study a three-equation dynamnic model. The first equation describes the commodity market. The second one demonstrates the dynamics of the money market and the third is the interest rate parity. The aim is to investigate the conditions of more complex behaviour of the model. The more complex dynamic behaviour, i.e., limit cycles, could appear when nonlinear investment function is used in the model. The nonlinear function of money suply depending on interest rate is used.

abstract (cze):

Záměrem tohoto pojednání je rozbor dynamického modelu se třemi rovnicemi. První rovnice popisuje komoditní trh, druhá popisuje dynamiku peněžního trhu a třetí je paritou úrokových měr. Úkolem je vyřešit podmínky složitějšího chování modelu. Složitější chování modelu se může vyskytnout, když je např. zařazena nelineární funkce investiční poptávky. Navíc je v modelu další nelinearita a to nelineární funkce peněžní nabídky závislá na úrokové míře.

Cosati: 05D

RIV: AH

bocek: 2012-12-21 16:10