Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Dynamical agents' strategies and the fractal market hypothesis

Journal Article

Vácha Lukáš, Vošvrda Miloslav


serial: Prague Economic Papers vol.14, 2 (2005), p. 172-179

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 454/2004/A EK/FSV, GA UK, GD402/03/H057,

keywords: efficient market hypothesis, fractal market hypothesis, agent's investment horizons

abstract (eng):

The efficient market hypothesis (EMH) fails as a valid model of financial markets. The fractal market hypothesis (FMH) is a more general alternative way to the EMH. The FMH is formed on the following parameter space: agents' investment horizons. A financial market is more stable when a fractal character in the structures of agent's investment horizons is adopted. For computer simulation, the classical model is modified and demand and supply adjusted agents' investment horizons model is used.

abstract (cze):

Fraktální hypotéza trhu (FMH) je zobecněním klasické efektivní hypotézy trhu (EMH), která dnes již nedokáže zcela přesvědčivě vysvětlovat empirická pozorování. FMH rozlišuje investiční horizonty agentů. V případě fraktální struktury investičních horizontů agentů je finanční trh je stabilnější. Pro počítačové simulace byl použit modifikovaný model s heterogenímy agenty.

Cosati: 05D

RIV: AH

bocek: 2012-12-21 16:10