Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Moment invariants for recognizing symmetric objects

Journal Article

Flusser Jan, Suk Tomáš


serial: Computer Analysis of Images and Patterns. Proceedings vol.3691, - (2005), p. 9-16

action: Computer Analysis of Images and Patterns /11./, (Versailles, FR, 05.09.2005-08.09.2005)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA201/03/0675, GA ČR

keywords: moment invariants, rotation symmetry

abstract (eng):

A new kind of rotation moment invariants suitable for recognition of symmetric objects is presented. They are composed of complex moments of the image and their invariance to rotation is achieved by multiplicative phase cancellation. Unlike earlier moment invariants they explicitly consider the degree of symmetry of the objects. Thanks to this, they do not vanish on symmetric objects and are able to recognize them.

abstract (cze):

Je představen nový druh rotačních momentových invarintů pro rozpoznávání symetrických objektů. Jsou sestaveny z komplexních momentů a jejich invariance k rotaci je dosaženo rušením fázového posunu při násobení. Na rozdíl od dřívějších momentových invariantů berou v úvahu stupeň symetrie objektů. Díky tomu se nevynulují na symetrických objektech a jsou schopny je rozpoznat.

Cosati: 09K

RIV: JD

2012-12-21 16:10