Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Digital Self-tuning Controllers

Monography

Bobál V., Böhm Josef, Macháček J., Fessl J.


publisher: Springer, (London 2005)

edition:

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA102/02/0204, GA ČR

keywords: adaptive control, identification, algorithms

abstract (eng):

The context of self-tuning controllers is established in the opening three chapters. Chapter 4 discusses self-tuning PID controllers Algebraic methods used for adaptive controller design are in chapter 5. Chapter 6 is dedicated to controller synthesis based on LQ design. The final two chapters deal with Simulink simulation tools for gaining experience using the self-tuning controllers deviced and authors experience with some practical process applications.

abstract (cze):

Úvod do problematiky samočinně se nastavujících regulátorů je obsažen v prvních třech kapitolách knihy. Čtvrtá kapitola je věnována samočinně se nastavujícím regulátorům typu PID. Algebraické metody, používané v návrzích adaptivních regulátorů prezentovány jsou v kapitole 5. Kapitola 6. je věnována návrhu regulátoru metodikou LQ. Dvě závěrečné kapitoly se věnují toolboxům pro Simulink, které usnadňují získání zkušenosti se samočinně se nastavujícími regulátory a zkušenostmi autorů z některých aplikací.

Cosati: 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10