Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

The use of dynamic mixtures in advising and control

Conference Paper (international conference)

Böhm Josef


serial: Proceedings of the 15th International Conference on Process Control 2005, p. 1-11 , Eds: Mikleš J., Dvoran J., Fikar M.

publisher: Slovak University of Technology, (Bratislava 2005)

action: Process Control 2005 /15./, (Štrbské Pleso, SK, 07.06.2005-10.06.2005)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA102/05/0271, GA ČR

keywords: multiple model control

abstract (eng):

Represemtation of a system in a form of normal mixtures extends further the possibility to use linear reprezentation to a broader class of systems, typically nonlinear ones. The controller synthesis for such representation is presented. Classical LQ approach is outlined and a new fully probabilistic design is presented. Several examoles, treated in detail, are presented to demonstrate basic features of the approach.

abstract (cze):

Reprezentace systému formou normální směsi rozšiřuje možnosti reprezentace lineárním modelem na širší typy systémů, typicky na nelineární. V příspěvek je zaměřen na problematiku syntézy regulátoru pto takovou reprezentaci systému. Jednak se uvádí klasický LQ přístup, jednak se presentuje nový, plně pravděpodobnostní přístup, Několik detailně presentovaných příkladů demonstruje základní vlastnosti návrhu.

Cosati: 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10