Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Multiobjective probabilistic mixture control

Conference Paper (international conference)

Böhm Josef, Guy Tatiana Valentine, Kárný Miroslav


serial: Preprints of the 16th World Congress of the International Federation of Automatic Control, p. 1-6 , Eds: Horáček P., Šimandl M., Zítek P.

publisher: IFAC, (Prague 2005)

action: IFAC World Congress /16./, (Prague, CZ, 03.07.2005-08.07.2005)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1ET100750401, GA AV ČR, GA102/05/0271, GA ČR, GP102/03/P010, GA ČR, 1M0572, GA MŠk

keywords: multiobjective control, probabilistic models, decision making

abstract (eng):

Paper formulates the problem of multiobjective probabilistic mixture control design and proposes its general solution with both system model and target represented by finite probabilistic mixtures. A complete feasible algorithmic solution for mixture with components formed by normal auto-regression models with external variables is provided.

abstract (cze):

Článek formuluje problém pravděpodobnostního návrhu řízení směsí s více cílovými funkcemi a představuje jeho obecné řešení v případě, že jak systém, tak cíl je reprezentován konečnou pravděpodobnostní směsí. Je presentováno úplné algoritmické řešení pro směsi tvořené gausovskými autoregresními modely s externí veličinou.

Cosati: 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10