Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Predictive control for modern industrial robots. Algorithms and their applications

Conference Paper (international conference)

Belda Květoslav, Böhm Josef, Píša P.


serial: Proceedings of the Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, p. 3-10 , Eds: Filipe J., Cetto J. A., Ferrier J. L.

publisher: INSTICC, (Barcelona 2005)

action: ICINCO 2005 /2./, (Barcelona, ES, 14.09.2005-17.09.2005)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA101/03/0620, , GA102/05/0271, GA ČR

keywords: predictive control, redundant manipulators, robotic

preview: Download

abstract (eng):

The main contribution of this paper is to introduce various utilization and modifications of one such approach - model-base predictive control. The control is being developed for modern industrial robots based on parallel configurations. The modifications of predictive algorithm are substantiated by real laboratory experiments. The paper concerns with basic control design and its possibilities to remove positional steady-state error. Quadraticaly-optimal trajectory planning is outlined in it.

abstract (cze):

Hlavním přínosem tohoto článku je představit různé použití a modifikace jednoho z přístupů k řízení - modelově orientované prediktivní řízení. Řízení je vyvíjeno pro moderní průmyslové roboty založené na paralelních konfiguracích. Modifikace prediktivního algoritmu jsou doloženy reálnými laboratorními experimenty. Článek se zabývá návrhem řízení a jeho možnostmi odstranit polohovou trvalou regulační odchylku. Kvadraticky optimální plánování trajektorií je nastíněno v něm.

Cosati: 09N, 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10