Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Affine normalization of symmetric objects

Journal Article

Suk Tomáš, Flusser Jan


serial: Proceedings of the 7th International Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems vol.3708, - (2005), p. 100-107

action: Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems 2005 /7./, (Antwerp, BE, 20.09.2005-23.09.2005)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA201/03/0675, GA ČR, GA102/04/0155, GA ČR

keywords: normalization, affine moment invariants, symmetric objects

abstract (eng):

A new method of normalization is used for the construction of the affine moment invariants. The affine transform is decomposed into translation, scaling, stretching, two rotations and mirror reflection. The object is successively normalized to these elementary transforms by means of low order moments. After normalization, other moments of normalized object can be used as affine invariant features of the original object. We pay special attention to the normalization of symmetric objects.

abstract (cze):

Pro konstrukci afinních momentových invariantů je použita nová metoda normalizace. Afinní transformace je rozložena na posunutí, změnu měřítka, natažení, dvě rotace a zrcadlové otočení. Objekt je postupně normalizován k těmto elementárním transformacím pomocí momentů nízkých řádů. Po normalizaci mohou být ostatní momenty normalizovaného objektu použity jako afinně invariantní příznaky původního objektu pro rozpoznávání. Věnujeme zvláštní pozornost normalizaci symetrických objektů.

Cosati: 09K

RIV: JD

2012-12-21 16:10