Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Recognition of partially occluded and deformed binary objects

Journal Article

Horáček Ondřej, Kamenický Jan, Flusser Jan


serial: Proceedings of the 11th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns. CAIP 2005 vol.3691, - (2005), p. 415-422

action: Computer Analysis of Images and Patterns /11./, (Versailles, FR, 05.09.2005-08.09.2005)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1M0572, GA MŠk, GA102/04/0155, GA ČR

keywords: object recoginition, occlusion, local invariants, affine transform

preview: Download

abstract (eng):

A method dealing with recognition of partially occluded and affine transformed binary objects is presented. The method is designed for objects with smooth curved boundary. It divides an object into affine-invariant parts and uses modified radial vector for the parts description. Object recognition is performed via string matching in the space of radial vectors.

abstract (cze):

Je navržena metoda pro rozpoznávání částečně zakrytých binárních objektů po afinní transformaci optimalizovaná pro objekty s oblou hranicí. Metoda nejprve rozdělí objekt na afinně invariantní části a ty pak popíše pomocí modifikovaného radiálního vektoru. Vlastní rozpoznávání je uskutečněno pomocí string matchingu v prostoru radiálních vektorů.

Cosati: 09K

RIV: JD

2012-12-21 16:10