Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Controller design and quality evaluation

Conference Paper (international conference)

Novák Miroslav, Böhm Josef


serial: Proceedings of the 15th International Conference on Process Control 2005, p. 1-10

publisher: Slovak University of Technology, (Bratislava 2005)

action: Process Control 2005 /15./, (Štrbské Pleso, SK, 07.06.2005-10.06.2005)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA102/05/0271, GA ČR, GA102/03/0049, GA ČR

keywords: LQG controller, adaptive controller, controller design, optimization

preview: Download

abstract (eng):

Designing a controller for particular use requires a proper setting of its tuning knobs. The searched controller has to track prescribed setpoint properly while keep some constraints placed on its action variables. The tuning is well explored for three terms controllers. But, almost nothing can be found about tuning of LQG controllers. Tuning presented in this contribution is done for multidimensional adaptive LQG controller.

abstract (cze):

Návrhování regulátoru pro určité použití vyžaduje správné nastavení jeho ladících knoflíků. Hledaný regulátor musí sledovat předepsané hodnoty a současně splňovat nějaké omezení kladená na jeho akční veličiny. Ladění je dobře prozkoumáno pro PID regulátory, ale nelze najít téměř nic o ladění LQG regulétorů. Ladění prezentováno v tomto příspěvku je uděláno pro vicerozměrový LQG regulátor.

Cosati: 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10