Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Calmness of constraint systems with applications

Journal Article

Outrata Jiří, Henrion R.


serial: Mathematical Programming vol.104, p. 437-464

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): IAA1030405, GA AV ČR, Matheon, DFG

keywords: calmness, constraint sets, nonsmooth calculus

abstract (eng):

The paper is devoted to the analysis of the calmness property for constraint set mappings. The obtained results concern various types of constraints, e.g., one single nonsmooth inequality, differentiable constraints modeled by polyhedral sets, finitely and infinitely many differentiable inequalities. The derived conditions enable the detection of calmness in a number of situations, where the standard criteria (via polyhedrality or the Aubin property) do not work.

abstract (cze):

Článek je věnován analýze tzv. klidnosti multifunkcí generovaných systémy omezení v optimalizačních úlohach. Výsledky se týkají jedné nehladké nerovnosti, hladkých omezení s polyedrálními množinami a systémů s nekonečně mnoha hladkými nerovnostmi. Získané podmínky umožňují rozpoznat klidnost v řadě situací, kde standardní kritéria nefungují.

Cosati: 120

RIV: BA

2012-12-21 16:10