Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Case Studies in Optimized Bayesian Dynamic Advising. (Program)

Electronic Document

Kárný Miroslav, Böhm Josef, Guy Tatiana Valentine, Nagy Ivan, Nedoma Petr


publisher: ÚTIA AV ČR, (Praha 2005)

research: CEZ:AV0Z10750506

keywords: probabilistic mixtures, Bayesian dynamic advising

abstract (eng):

A selection of interactive case studies with descriptions. It contains educational material in Bayesian decision making, in learning with probabilistic mixtures and design of advising systems for support of operators of complex processes.

abstract (cze):

Obsahem je výběr případových studií s popisy. Obsahuje výukový material v bayesovském rozhodování, v učení s pravdšpodobnostními směsemi a návrh poradenských systémů pro podporu operátorů složitých systémů.

Cosati: 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10