Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Modul pro zpracování signálu inkrementálního čidla

Research Report

Plíhal Jiří


publisher: ŠKODA AUTO a.s, (Praha 2012)

edition: Research Report 2338

project(s): 6002, ŠKODA AUTO a.s.

keywords: Human Machine Interface, signal processing, bus communication

abstract (cze):

Předmětem výzkumné zprávy je návrh a realizace modulu pro zpracování signálu inkrementálního snímače a vyhodnocování jeho polohy. Obsahem zprávy je návrh variantních řešení, popis komunikačního protokolu, popis rozhraní, schéma zapojení a firmware včetně vývojových diagramů.

abstract (eng):

Research report is aimed on proposal and implementation the HMI unit for signal processing of incremental sensor and evaluation its position. Report subject includes alternative solutions, description of communication protocol, description of interface, wiring diagram and firmware including flow diagrams.

RIV: JA

2012-12-21 16:10